Спеціальність «Автомобільний транспорт» є наймолодшою в коледжі. Вона була відкрита у 2008 році, враховуючи широкий попит ринку праці на фахівців авторемонтного виробництва  і на той час входила до складу відділення «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».

 

У 2012 році відбувся перший випуск спеціалістів даної спеціальності.

  Молодший спеціаліст, землевпорядник готується для роботи в сільських і селищних радах,  районних і обласних агропромислових об'єднаннях, державних науково-дослідних проектних  інститутах по землевпорядкуванню і його філіалах, філіалах інституту сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань, для роботи по контролю за використанням земель, в госпрозрахункових підрядних колективах на посаді спеціаліста.

Молодший спеціаліст, технік-механік готується для професійної діяльності в галузі механізації виробничих процесів в рослинництві, тваринництві, підсобних підприємствах, технічному обслуговуванні і ремонті машинно-тракторного парку та його зберіганні.

Спеціальність «Право» є наймолодшим в коледжі, функціонує з 2001 року.

Професійну підготовку майбутніх фахівців  забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вищу юридичну і педагогічну освіту та досвід роботи в судових, правоохоронних органах.


Молодший спеціаліст технік-електрик готується для професійної діяльності в господарствах, підприємствах, організаціях сільськогосподарського господарства, а також госпрозрахункових, підрядних, орендних колективах як спеціаліст, організатор і виконавець технологічних операцій по монтажу та технічному обслуговуванню електроустановок,  ремонту, монтажу і наладці засобів автоматизації технологічних процесів.

/home/acc00483/vvak.in.ua/www