ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у Володимир-Волинському фаховому коледжі

І. Порядок подання заяв про випадки булінгу (цькування)

1. Заяви про випадки булінгу (цькування) до адміністрації коледжу
подаються у письмовій формі.

У заяві слід зазначати:

1)      Прізвище, ім'я та по батькові.

2)      Найменування особи, яка порушила Ваші права.

3)      У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав.

4)      Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав.

5)      Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав.

6)      ячи зверталися Ви до когось за захистом порушених прав.

7)    Суть Вашої заяви.                                                                                               

8)    Дату та власноручний підпис.

9) У разі звернення  в інтересах третіх осіб потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.

      Заяву до адміністрації коледжу слід надсилати письмово за адресою: вул. Генерала Шухевича 27 м. Володимир-Волинський, Волинська обл., 44700, Коновалюк Олександр Васильович.

2. Заяви до адміністрації коледжу можна надсилати й електронною
поштою: 

     Увага! Заяви електронною поштою слід оформляти згідно з правилами оформлення письмової заяви.

3. Заява про випадки булінгу (цькування) до адміністрації коледжу може бути прийнята у письмовому вигляді під час особистого прийому у
директора
коледжу.

     Графік роботи :

     Пн. - пт. 9.00 год.-13.00 год. - 14.00 год.-17.00 год.

     Сб.- нд. - вихідний

 

II. Порядок розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)

1. Загальні положення

       Цей  Порядок  розроблено  згідно  з  Конституцією  України, законами

України "Про освіту", "Про фахову передвищу освіту", з метою
визначення основних вимог до організації розгляду заяв про випадки булінгу
(цькування).

     Порядок визначає вимоги до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у Володимир-Волинському фаховому коледжі (далі - коледжі).

     У роботі з заявами про випадки булінгу (цькування) забезпечується кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний розгляд заяв з метою оперативного розв'язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням.

Рішення, дії (бездіяльність) у сфері управлінської діяльності коледжу можуть бути оскаржені у разі:

-   порушення прав і законних інтересів громадян (групи громадян);

-   створення перешкод здійсненню громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

-   незаконного покладення на громадянина обов'язків або його незаконного притягнення до відповідальності.

2. Первинний розгляд за заявами про випадки булінгу (цькування)

     Діловодство за заявами про випадки булінгу (цькування) коледжу ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на заступника директора з виховної роботи Ковальчук О.Є.

     Усі заяви про випадки булінгу (цькування), що надходять до коледжу,, приймаються, проходять первинний розгляд й централізовано реєструються в день їх надходження у журналі.

    Початком строку розгляду заяви про випадки булінгу (цькування) вважається день надходження заяви та її реєстрації в коледжі.

Заяви про випадки булінгу (цькування), що надійшли на адресу коледжу поштою, отримує секретар та в день отримання передає заступнику директора з виховної роботи .

      Прийом, попередній розгляд та реєстрація заяв про випадки булінгу (цькування) здійснюється у день їх надходження.

      Заяви про випадки булінгу (цькування) підлягають первинному розгляду та розподілу їх на ті, що потребують обов'язкового розгляду директором коледжу або заступниками директора коледжу відповідно до їх компетенції.

Заступник директора з виховної роботи коледжу перевіряє наявність конверта та додатків до заяви про випадки булінгу (цькування).

     Первинний розгляд передбачає перевірку правильності оформлення заяв про випадки булінгу (цькування), ознайомлення з їх змістом, належності до компетенції коледжу та визначення за ними конкретного виконавця.

      Заява про випадки булінгу (цькування) до коледжу може бути подана як окремою особою (індивідуальна), так і групою осіб (колективна).

      Заява про випадки булінгу (цькування) може бути усною, викладеною громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку та записана (зареєстрована) посадовою особою чи письмовою, надісланою поштою або передана громадянином до коледжу особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмова заява про випадки булінгу (цькування) також може бути надіслана з використанням мережі Інтернет, засобами електронного зв'язку (електронна заява).

      Заяви про випадки булінгу (цькування) в інтересах неповнолітніх осіб подаються їхніми законними представниками.

       У заяві про випадки булінгу (цькування) мають бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону та викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмова заява про випадки булінгу (цькування) має бути підписана заявником (групою заявників) із зазначенням дати. Застосування кваліфікованого цифрового підпису при надсиланні електронної заяви не вимагається.

     Заява про випадки булінгу (цькування), оформлена без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня її надходження.

      Рішення про повернення заяви про випадки булінгу (цькування) автору приймається адміністрацією коледжу. Заступник директора з виховної роботи коледжу готує відповідь заявнику за підписом директора.

     Письмова заява про випадки булінгу (цькування) не підписана автором (авторами), а також така, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімно і розгляду не підлягає.

      Рішення про залишення без розгляду заяви про випадки булінгу (цькування) приймається директором, про що повідомляється особі,
яка подала заяву.

      Конверт, у якому було надіслано заяву про випадки булінгу (цькування), зберігається разом із заявою.

Реєстрація заяв про випадки булінгу (цькування) в коледжі  проводиться з метою забезпечення їх обліку та контролю за їх розглядом.

     Усі заяви про випадки булінгу (цькування), що надходять до коледжу, реєструються у журналі із проставленням таких елементів: дата надходження заяви; прізвище, ім'я, по батькові заявника, категорія/соціальний стан заявника; звідки одержано заяву про випадки булінгу (цькування); порушені питання.

     Заяви про випадки булінгу (цькування), подані громадянами на особистому прийомі, реєструються та розглядаються у тому самому порядку, що й інші письмові заяви.

      Попередній розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) та строк їх надходження до безпосередніх виконавців не повинен перевищувати одного робочого дня.

3. Порядок опрацювання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) і забезпечення контролю за їх розглядом

     У ході розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) керівництвом коледжу щодо кожної заяви має бути прийняте одне з таких рішень: прийнятидо розгляду; надіслати за належністю, якщо порушені у заяві про випадки булінгу (цькування) питання не входять до компетенції коледжу, про що одночасно повідомити заявника; залишити без розгляду.

     У разі потреби, керівництвом коледжу може бути прийняте рішення щодо комісійного розгляду заяви про випадки булінгу (цькування), із виходом на місце, а також визначення заходів щодо вирішення питання і розв'язання проблем, які є підставою для заяви про випадки булінгу (цькування).

     У разі якщо заява про випадки булінгу (цькування) не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, вона не пізніше ніж у п'ятиденний строк повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

Контроль за своєчасним розглядом заяв про випадки булінгу (цькування), виконанням доручень директора покладається на заступника директора з виховної роботи коледжу.

     З метою оперативного вирішення питань, порушених у заяві про випадки
булінгу (цькування), адміністрацією
коледжу установлюється термін його
розгляду. Заяви про випадки булінгу (цькування) розглядаються і вирішуються
у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребуютьдодаткового вивчення, не пізніше п'ятнадцяти календарних днів від дня їхотримання.

     Виконавці зобов'язані уважно вивчити зміст заяви про випадки булінгу (цькування), факти, що наведені у ній, та питання, що потребують вирішення.

У разі потреби вимагати необхідні матеріали та перевіряти факти, що викладені у заяві, уживати інших заходів для об'єктивного вирішення порушених авторами заяв питань, з'ясовувати обставини, усувати причини та умови, .які спонукають громадян скаржитися, відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Узагальнення та аналіз заяв про випадки булінгу (цькування)

  И     З метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав та інтересів громадян, вивчення громадської думки, вдосконалення роботи коледжу з питань розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) та вжиття своєчасних заходів реагування на виявлені порушення актів законодавства, що регламентують роботу із заявами про випадки булінгу (цькування), усі заяви систематично узагальнюються й аналізуються заступником директора з виховної роботи коледжу.

 

Заступник директора

З виховної роботи

О.Є. Ковальчук

 

/home/acc00483/vvak.in.ua/www