Сьогодні у Володимир-Волинському  агротехнічному  коледжі навчальний процес зі спеціальностей  здійснюють штатні педагогічні працівники. Переважна більшість викладачів – спеціалісти вищої  категорії, два з них є кандидатами технічних наук, чотирнадцять викладачів – методистів, чотирьох  старших викладачів та сорока семи викладачів першої, другої категорій і викладачів спеціалістів.

Керівництво коледжу активно проводить роботу з педагогічними працівниками щодо в ступу в  аспірантуру та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Спеціальності кадрами укомплектовані повністю.

Підвищенню кваліфікації викладачів приділяється належна увага, підсумки якої розглядається на засіданні педагогічної ради коледжу.

Значна робота проводиться з викладачами-початківцями, у коледжі функціонує «школа молодого викладача», активно працюють наставники – досвідчені викладачі. Значна частина педагогічного колективу коледжу  - це його випускники, які зберігають і примножують добрі традиції, що склалися впродовж багатьох років.

    

Організація науково-методичної роботи


 Володимир-Волинський агротехнічний коледж є навчальним закладом  для ВНЗ  І рівня акредитації  Волинської області.
У ньому організовується навчально-методична робота за такими напрямами:

 - надання навчально-методичних

 консультацій викладачам, студентам, працівникам інших закладів освіти;
 - спрямування і координація роботи предметних (циклових) комісій коледжу;


 - спрямування роботи засідань регіональних     

      методичних об’єднань викладачів;

    - розробка, апробація та упровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес; 

    - створення комплексу методичного забезпечення дисциплін навчального плану;
    - розробка й впровадження у практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій,положень  щодо вдосконалення навчально-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;


    - сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для  безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;

    - вивчення й узагальнення кращого педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних  працівників інших закладів освіти, ознайомлення з ним педагогів, студентів коледжу та його    впровадження;

    - залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;

    - організація виставок,  новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;

    - робота з молодими викладачами;

    - допомога у підготовці викладачів до атестації.

      На базі коледжу успішно проводяться  засідання методичних об’єднань викладачів, міжнародні науково-практичні семінари, науково-практичні конференції, на яких вивчається і поширюється передовий педагогічний досвід, інноваційні технології навчання і виховання. Педагоги навчального закладу є авторами чисельних посібників, наукових публікацій, а також активними учасниками обласних та республіканських виставок.

 

      

/home/acc00483/vvak.in.ua/www