Молодший спеціаліст, землевпорядник готується для роботи в сільських і селищних радах, районних і обласних агропромислових об'єднаннях, державних науково-дослідних проектних інститутах по землевпорядкуванню і його філіалах, філіалах інституту сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань, для роботи по контролю за використанням земель, в госпрозрахункових підрядних колективах на посаді спеціаліста.

 

        Землевпорядник може займати посади: техніка або старшого техніка-землевпорядника в організаціях, підприємствах, об'єднаннях, відповідно до кваліфікації. Спеціаліст-землевпорядник після закінчення навчального закладу володіє знаннями і вміннями для активної участі в реалізації завдань, які стоять перед країною в умовах кардинальної перебудови політичної системи і демократизації суспільного життя та проведенням земельної реформи.

Забезпечує належний рівень підготовки майбутніх спеціалістів .На відділенні створені і обладнані кабінети та лабораторії, які необхідні для проведення теоретичних і практичних занять по спеціальності.

        На допомогу студентам в кабінеті „Землевпорядного проектування” оформлені зразки основних шрифтів та графічні матеріли по дипломному проектуванню.       

Стенди з питань земельного законодавства, складових частин земельного кадастру та навчально-методична література в кабінеті „Земельного права і кадастру” дають можливість студентам ґрунтовно підготувати питання з самостійного вивчення.

Естетично оформлений  кабінет „Основи екології” виховує відповідальності за охорону навколишнього середовища.

Наявність  в лабораторії „Геодезії” в достатній кількості теодолітів, нівелірів, мензульних комплектів, планіметрів і іншого обладнання сприяє успішному поєднанню теоретичних і практичних занять.       

 Практики по спеціальності проводяться на навчальному полігоні, а виробничі-в районних відділах земельних ресурсів області.

  

 

        

        

/home/acc00483/vvak.in.ua/www