Молодший спеціаліст технік-електрик готується для професійної діяльності в господарствах, підприємствах, організаціях сільськогосподарського господарства, а також госпрозрахункових, підрядних, орендних колективах як спеціаліст, організатор і виконавець технологічних операцій по монтажу та технічному обслуговуванню електроустановок,  ремонту, монтажу і наладці засобів автоматизації технологічних процесів.

   Молодший спеціаліст технік-електрик може займати посаду техніка-електрика (інженера-електрика) по монтажу і наладці електрообладнання по технічному обслуговуванню і експлуатації електроустановок, по контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, завідуючого  електроремонтною майстернею.

        В числі кращих лабораторій на відділенні є лабораторія „Теоретичні основи електротехніки”, яка обладнана стендами що дають можливість виконувати лабораторні та практичні роботи фронтально. Є достатня кількість сучасних вимірювальних пристроїв.

        Лабораторія „Електрообладнання сільськогосподарських агрегатів і установок” постійно поновлюється найсучаснішими обладнанням: безконтактні магнітні пускачі, безконтактні електромагнітні реле, вимикачі, пристрої, тиристорні регулятори напруги. Студентами старших курсів в ході експериментальної роботи сконструювало ряд діючих моделей і вузлів для механізації підсобних господарств.

        Обладнання лабораторії „Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування” дозволяє проводити лабораторні та практичні роботи на діючому обладнанні з 

/home/acc00483/vvak.in.ua/www