Молодший спеціаліст, технік-механік готується для професійної діяльності в галузі механізації виробничих процесів в рослинництві, тваринництві, підсобних підприємствах, технічному обслуговуванні і ремонті машинно-тракторного парку та його зберіганні.

 

        Технік-механік призначений для роботи в державних, акціонерних, колективних, фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-транспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування на посадах начальника (бригадира) виробничого підрозділу господарства, дільниць, цехів, завідуючим ремонтними майстернями, машинним двором, пунктів і станцій технічного обслуговування; майстрів-наладчиків, майстрів-діагностів, дільничних механіків, завідуючих обмінними пунктами ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу.

 

        Для навчання на спеціальності „Агроінженерія є 13 лабораторій і 7 кабінетів фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплінах. Для проходження навчальних практик та індивідуального навчання з спеціальності, коледж має навчально-виробничу майстерню, автотрактодром і навчально-дослідне господарство.

 

        Отримання студентами третього курсу робітничих професій забезпечує машинно-тракторний парк навчальної майстерні, який здійснює індивідуальне навчання, а саме: 8 вантажних автомобілів, 3 легкових автомобілі, 9 тракторів, 2 зернозбиральні комбайни.

 

        Однією з ведучих лабораторій відділення експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва є лабораторія „Трактори і автомобілі”, яка обладнана діючими двигунами. При проведенні лабораторних та практичних занять студенти самостійно виконують встановлення і регулювання вузлів, систем, агрегатів з послідуючим запуском двигунів та перевіркою їх роботи на ходу. Для вивчення будови і роботи трансмісії ходової частини тракторів і автомобілів, а також проведення навчальної практики, в лабораторії є необхідний перелік вузлів, агрегатів і машин.

 

        Парк навчальної сільськогосподарської техніки, який розміщений на майданчику при лабораторії „Сільськогосподарські машини” забезпечує вивчення будови, роботи і регулювання сільськогосподарських машин більшості марок. Прості сільськогосподарські машини зберігаються на відкритому майданчику, складніші-під навісами, а збиральна техніка-в лабораторії. Тут студенти також набувають практичних навиків при проходженні навчальної практики.

 

 Лабораторія „Технологія ремонту машин” оснащена всім необхідним устаткуванням згідно типового переліку, яке забезпечує підготовку техніка-механіка з міцними знаннями і вміннями технології відновлення робото здатності машин.

        Належна увага приділяється на відділенні гуртковій роботі, де студенти мають можливість вивчати передові технології виробництва сільськогосподарської продукції, проектувати і виготовляти техніку майбутнього завдяки висококваліфікованим наставникам.

 Велике значення в підготовці техніка-механіка має вміння без розбирання оцінити технічний стан вузла, агрегату, системи і в цілому машин. З цією метою коледж придбав діагностичну установку КИ-13940 ГОСНИТИ, на якій студенти набувають навиків по без розбірній оцінці технічного стану під час проходження навчальної практики з технічного обслуговування і діагностування

/home/acc00483/vvak.in.ua/www