Вкладення:
Скачати цей файл (1 Навчальний план МП-24 ПТУ 2017-2019 2 роки навчання - Агроінженерія.pdf)1 Навчальний план МП-24 ПТУ 2017-2019 2 роки навчання - Агроінженерія.pdf[ ]3472 kB
Скачати цей файл (1 ОПП Мол спец Агроінженерія МП-24 ПТУ 2017-2019 2 роки навчання.pdf)1 ОПП Мол спец Агроінженерія МП-24 ПТУ 2017-2019 2 роки навчання.pdf[ ]206 kB
Скачати цей файл (1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА МП-24 ПТУ 2017-2019 2 роки навчання (1).pdf)1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА МП-24 ПТУ 2017-2019 2 роки навчання.pdf[ ]223 kB
Скачати цей файл (2 Навчальний план МП-14, ПТУ 2019-2020 2 роки навчання - Агроінженерія.pdf)2 Навчальний план МП-14, ПТУ 2019-2020 2 роки навчання - Агроінженерія.pdf[ ]3510 kB
Скачати цей файл (2 ОПП Мол спец Агроінженерія МП-14, ПТУ 2019-2020 2 роки навчання.pdf)2 ОПП Мол спец Агроінженерія МП-14, ПТУ 2019-2020 2 роки навчання.pdf[ ]205 kB
Скачати цей файл (2 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА МП-14, ПТУ 2019-2020 2 роки навчання.pdf)2 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА МП-14, ПТУ 2019-2020 2 роки навчання.pdf[ ]214 kB
Скачати цей файл (3 Навчальний план 1 курс 2019-2020 4 роки навчання - Агроінженерія.pdf)3 Навчальний план 1 курс 2019-2020 4 роки навчання - Агроінженерія.pdf[ ]3820 kB
Скачати цей файл (3 ОПП Мол спец Агроінженерія 1 курс 2019-2020 4 роки навчання.pdf)3 ОПП Мол спец Агроінженерія 1 курс 2019-2020 4 роки навчання.pdf[ ]210 kB
Скачати цей файл (3 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 1 курс 2019-2020 4 роки навчання.pdf)3 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 1 курс 2019-2020 4 роки навчання.pdf[ ]189 kB
Скачати цей файл (4 Навч план Геодезія та землеустрій.pdf)4 Навч план Геодезія та землеустрій.pdf[ ]905 kB
Скачати цей файл (4 ОПП Геодезія та землеустрій.pdf)4 ОПП Геодезія та землеустрій.pdf[ ]813 kB
Скачати цей файл (4 Пояснювальна записка Геодезія та землеустрій.pdf)4 Пояснювальна записка Геодезія та землеустрій.pdf[ ]458 kB
Скачати цей файл (Навчальний план 1 курс П.pdf)Навчальний план 1 курс П.pdf[ ]245 kB
Скачати цей файл (Навчальний план 4 курс П.pdf)Навчальний план 4 курс П.pdf[ ]240 kB
Скачати цей файл (Наскрізна програма практик П.pdf)Наскрізна програма практик П.pdf[ ]335 kB
Скачати цей файл (Освітньо-професійна програма П.pdf)Освітньо-професійна програма П.pdf[ ]580 kB
Скачати цей файл (Освітня програма П.pdf)Освітня програма П.pdf[ ]396 kB

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

 •  44700, Україна,
  Волинська область,
  м. Володимир-Волинський
  вул. Г.Шухевича, 27 
 • тел. (03342) 2-34-72
 • http://vvak.in.ua

 

      В навчальному закладі спрямована на формування всебічно розвиненої  особистості, що поєднує у собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, патріотизм, правову та економічну культуру, є невід’ємною часткою всього комплексу підготовки висококваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних ринкових умов ведення господарської діяльності, що володіють сучасною технікою та технологією спроможними успішно вирішувати практичні завдання на виробництві.

      Випускники загальноосвітніх шкіл здобувають кваліфікації: юриста, землевпорядника, техніка-механіка, техніка-електрика. Крім того вони отримують додаткові робітничі професії: електромонтера, тракториста, водія автомобіля категорії «В», «С», слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

      Головним завданням коледжу є забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі тісного зв’язку навчання з виробництвом, практичної підготовки студентів на навчально-виробничій базі із залученням їх безпосередньо до виробничого процесу. Формування саме такого фахівця сприяє теоретичне навчання та виробнича практика з основної та додаткової кваліфікації.

         Коледж ефективно інтегрується з європейською системою освіти і  активно розвиває міжнародні зв’язки з навчальними закладами закордоном. Укладено договір з вищими навчальними закладами Польщі, зокрема Вищою рільничою школою (м. Кеншен. Польща).

           Одним з пріорітетних напрямків діяльності колективу коледжу є розширення і поглиблення роботи з однопрофільними вузами  з питань ступеневої підготовки фахівців. З цією метою коледж розробив інтегровані навчальні плани зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство», які узгодженні деканатом Львівського національного університету ім. Івана Франка,  та університетом «Крок» м. Київ, що дає можливість випускникам коледжу бути зарахованими на ІІІ-ІV курс ( в залежності від рівня підготовки)  денної та заочної форми навчання юридичного факультету.

       Укладено договір про створення навчально-наукового виробничого комплексу з Львівським Національним університетом «Львівська політехніка», згідно якого випускники  коледжу зі спеціальностей  5.091902 «Механізація сільського господарства», 5.091903 «Електрифікація і автоматизація сільського господарства», 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин обладнання агропромислового виробництва», 5.10010102  «Монтаж,  обслуговування та ремонт  електротехнічних установок в агропромисловому виробництві» та 5.08010102 «Землевпорядкування» приймаються на скорочений термін навчання на ІІ курс денної форми навчання або на ІІІ курс заочної форми навчання.

        Для вище названих спеціальностей укладено договір про створення аналогічного комплексу зі Львівським національним аграрним університетом згідно якого випускники приймаються на перший курс за скороченим терміном навчання.

        Також з метою співробітництва, інтеграції та запровадження ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» укладено договір про умови входження до Оваднівського професійного ліцею, Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею, Старовижівського професійного ліцею, Луківського професійно-технічного училища №22, Торчинського професійного ліцею у навчальний комплекс коледжу.

 

          Останні роки педагогічний колектив коледжу продовжує та вдосконалює практику самостійного вивчення по окремих темах дисциплін, впроваджує інноваційні та інформаційні технології навчання, які спрямовані на формування освіченої,  гармонійно розвиненої особистості здатної до постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін і розвитку в галузях техніки, технологій, професійної мобільності та швидкої адаптації в сучасних умовах організації праці.  Сьогодні у Володимир-Волинському  агротехнічному  коледжі навчальний процес зі спеціальностей  здійснюють штатні педагогічні працівники. Переважна більшість викладачів – спеціалісти вищої  категорії, два з них є кандидатами технічних наук, чотирнадцять викладачів – методистів, чотирьох  старших викладачів та сорока семи викладачів першої, другої категорій і викладачів спеціалістів.

Керівництво коледжу активно проводить роботу з педагогічними працівниками щодо в ступу в  аспірантуру та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Спеціальності кадрами укомплектовані повністю.

Підвищенню кваліфікації викладачів приділяється належна увага, підсумки якої розглядається на засіданні педагогічної ради коледжу.

Значна робота проводиться з викладачами-початківцями, у коледжі функціонує «школа молодого викладача», активно працюють наставники – досвідчені викладачі. Значна частина педагогічного колективу коледжу  - це його випускники, які зберігають і примножують добрі традиції, що склалися впродовж багатьох років.

    

Організація науково-методичної роботи


 Володимир-Волинський агротехнічний коледж є навчальним закладом  для ВНЗ  І рівня акредитації  Волинської області.
У ньому організовується навчально-методична робота за такими напрямами:

 - надання навчально-методичних

 консультацій викладачам, студентам, працівникам інших закладів освіти;
 - спрямування і координація роботи предметних (циклових) комісій коледжу;


 - спрямування роботи засідань регіональних     

      методичних об’єднань викладачів;

    - розробка, апробація та упровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес; 

    - створення комплексу методичного забезпечення дисциплін навчального плану;
    - розробка й впровадження у практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій,положень  щодо вдосконалення навчально-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;


    - сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для  безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;

    - вивчення й узагальнення кращого педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних  працівників інших закладів освіти, ознайомлення з ним педагогів, студентів коледжу та його    впровадження;

    - залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;

    - організація виставок,  новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;

    - робота з молодими викладачами;

    - допомога у підготовці викладачів до атестації.

      На базі коледжу успішно проводяться  засідання методичних об’єднань викладачів, міжнародні науково-практичні семінари, науково-практичні конференції, на яких вивчається і поширюється передовий педагогічний досвід, інноваційні технології навчання і виховання. Педагоги навчального закладу є авторами чисельних посібників, наукових публікацій, а також активними учасниками обласних та республіканських виставок.

 

      

/home/acc00483/vvak.in.ua/www