В навчальному закладі спрямована на формування всебічно розвиненої  особистості, що поєднує у собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, патріотизм, правову та економічну культуру, є невід’ємною часткою всього комплексу підготовки висококваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних ринкових умов ведення господарської діяльності, що володіють сучасною технікою та технологією спроможними успішно вирішувати практичні завдання на виробництві.

      Випускники загальноосвітніх шкіл здобувають кваліфікації: юриста, землевпорядника, техніка-механіка, техніка-електрика. Крім того вони отримують додаткові робітничі професії: електромонтера, тракториста, водія автомобіля категорії «В», «С», слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

      Головним завданням коледжу є забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі тісного зв’язку навчання з виробництвом, практичної підготовки студентів на навчально-виробничій базі із залученням їх безпосередньо до виробничого процесу. Формування саме такого фахівця сприяє теоретичне навчання та виробнича практика з основної та додаткової кваліфікації.

         Коледж ефективно інтегрується з європейською системою освіти і  активно розвиває міжнародні зв’язки з навчальними закладами закордоном. Укладено договір з вищими навчальними закладами Польщі, зокрема Вищою рільничою школою (м. Кеншен. Польща).

           Одним з пріорітетних напрямків діяльності колективу коледжу є розширення і поглиблення роботи з однопрофільними вузами  з питань ступеневої підготовки фахівців. З цією метою коледж розробив інтегровані навчальні плани зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство», які узгодженні деканатом Львівського національного університету ім. Івана Франка,  та університетом «Крок» м. Київ, що дає можливість випускникам коледжу бути зарахованими на ІІІ-ІV курс ( в залежності від рівня підготовки)  денної та заочної форми навчання юридичного факультету.

       Укладено договір про створення навчально-наукового виробничого комплексу з Львівським Національним університетом «Львівська політехніка», згідно якого випускники  коледжу зі спеціальностей  5.091902 «Механізація сільського господарства», 5.091903 «Електрифікація і автоматизація сільського господарства», 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин обладнання агропромислового виробництва», 5.10010102  «Монтаж,  обслуговування та ремонт  електротехнічних установок в агропромисловому виробництві» та 5.08010102 «Землевпорядкування» приймаються на скорочений термін навчання на ІІ курс денної форми навчання або на ІІІ курс заочної форми навчання.

        Для вище названих спеціальностей укладено договір про створення аналогічного комплексу зі Львівським національним аграрним університетом згідно якого випускники приймаються на перший курс за скороченим терміном навчання.

        Також з метою співробітництва, інтеграції та запровадження ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» укладено договір про умови входження до Оваднівського професійного ліцею, Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею, Старовижівського професійного ліцею, Луківського професійно-технічного училища №22, Торчинського професійного ліцею у навчальний комплекс коледжу.

 

          Останні роки педагогічний колектив коледжу продовжує та вдосконалює практику самостійного вивчення по окремих темах дисциплін, впроваджує інноваційні та інформаційні технології навчання, які спрямовані на формування освіченої,  гармонійно розвиненої особистості здатної до постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін і розвитку в галузях техніки, технологій, професійної мобільності та швидкої адаптації в сучасних умовах організації праці. 

/home/acc00483/vvak.in.ua/www